Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Strona główna

Konkursy plastyczne o tematyce Świąt Bożego Narodzenia

Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie

 

                                       GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 2019

                                          „Święty Mikołaj w oczach dzieci”.

                                       dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych.

REGULAMIN

I           ORGANIZATORZY

           Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

II         CELE KONKURSU

- podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych
- kształtowanie gustów estetycznych, umiejętności artystycznych

- rozwijanie upodobań plastycznych

III      ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Święty Mikołaj w oczach dzieci”.
 2. Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, collage, wycinanka, wydzieranka itp. Nie będą uwzględniane kompozycje przestrzenne. Format prac: A4, A3.
 3. Prace nie mogą być grupowe.
 4. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę i musi być mieszkańcem Gminy Srokowo.
 5. Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 6. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. (w załączniku do Regulaminu)
 7. Prace należy dostarczyć do 4 grudnia 2019 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie (Nie składać, nie rolować i nie oprawiać prac).
 8. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac
 9. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.
 10. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.
 11. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy

     I Nagroda wynosi 150 PLN,

II Nagroda – 100 PLN,
III Nagroda – 50 PLN

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 8 grudnia podczas Kiermaszu Świątecznego w GOK Srokowo

IV      KRYTERIA OCENIANIA PRAC

 1. Przedstawienie postaci Mikołaja (jako baśniowej postaci z Laponii)
 2. Całkowicie samodzielne wykonanie pracy.
 3. Zastosowanie ciekawych technik plastycznych. Mile widziane techniki łączone.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu.

                   SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WCIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Podobny obraz

 

 

KONKURS  PLASTYCZNY

   „WKRÓTCE ŚWIĘTA”

Dla klas V-VIII z Gminy Srokowo

                              
                                 REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

CEL KONKURSU :

- kultywowanie tradycji świątecznych;

- rozbudzanie zainteresowań plastycznych;

- wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych;

- popularyzowanie różnych technik plastycznych;

- budzenie wrażliwości na sztukę;

ZAKRES TEMATYCZNY:

- tradycje Świąt Bożego Narodzenia, 

- ich wyjątkowość i zwyczaje.


ADRESACI   KONKURSU:

Konkurs ”WKRÓTCE ŚWIĘTA”   skierowany jest do uczniów klas V-VIII

TECHNIKA WYKONANIA DOWOLNA:

Rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, itp.

ORGANIZACJA KONKURSU:

- prace należy dostarczyć do 4.12.2019 roku do Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie

- praca wykonana w formacie A4 lub A3

- organizator nie zwraca nadesłanych prac

KRYTERIA OCENIANIA PRAC:

Komisja konkursowa oceni prace pod względem:

- zakresu i wartości merytorycznej;

- zgodności z tematem;

- pomysłowości i oryginalności;

- walorów artystycznych;

- estetyki i samodzielności wykonania.

FINAŁ KONKURSU:

Zostaną przyznane I, II, III miejsca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. I miejsce – 150.00 zł , II miejsce 100,00 zł, III miejsce 50,00 zł.

Wręczenie nagród nastąpi 8 grudnia podczas Kiermaszu Świątecznego w Gminny Ośrodku Kultury w Srokowie. Laureaci i opiekunowie o terminie rozstrzygnięcia konkursu zostaną poinformowani telefonicznie. Informacje będą również dostępne na internetowej stronie GOK i Urzędu Gminy

DODATKOWE INFORMACJE:

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać następujące dane:

 • imię i nazwisko autora;
 • tytuł pracy;
 • wiek;
 • klasę;
 • adres i numer telefonu placówki; imię i nazwisko, telefon opiekuna.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu.

 

                                                               Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

 

 

                                                                                               Podobny obraz

                                  REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
                                                         "PORTRET ŚW. MIKOŁAJA"

                                                  Dla grup przedszkolnych i klasy 0

 

ORGANIZATORZY:

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

CELEM KONKURSU jest:

-  podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych

-  kształtowanie gustów estetycznych, umiejętności artystycznych

-  rozwijanie upodobań plastycznych

-  konkurs adresowany jest do dzieci z Gminy Srokowo

 

TEMAT : wykonanie portretu Św. Mikołaja

TECHNIKA: wykonanej pracy: rysunek, malarstwo, kolaż, grafika itp.

FORMAT PRACY : A4 lub A3

FORMA PRACY: indywidualna

 

PRACE o formacie A4 lub A3 winny zawierać z tyłu następujące informacje podane bardzo czytelnie:

-  imię i nazwisko dziecka,

-  wiek

-  nazwę grupy

-  pełne imię i nazwisko opiekuna/rodzica dziecka

  

OCENA PRAC:

-  ocenie podlega m.in. kompozycja, pomysłowość, oryginalność, wyjątkowość, estetyka
- zgodność z tematem
- samodzielność wykonanej pracy

 

ORGANIZACJA:

-prace należy dostarczyć osobiście lub przez opiekuna, wychowawcę do 4 grudnia 2019. do Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

- autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani telefonicznie lub przez opiekuna przedszkolnego

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

- Wyniki zostaną ogłoszone 8 grudnia br.
- Jury przyzna I, II, III miejsce.
- Zdobywcy I, II, III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas Kiermaszu Świątecznego w GOK Srokowo

  

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW:

-  prace plastyczne przekazane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów w celu wywieszenia ich w galerii prac

-  uczestnik przekazuje organizatorowi prawa autorskie swojej pracy,

-  udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób i opiekunów biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu. -

 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu.

                     Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie